078 | [6 Ελληνικοί χοροί για πιάνο σόλο] / [6 Greek Dances for piano solo]

Contents (Sorted by Title in Ascending order): 1 to 13 of 13
DateTitleAuthor(s)Type
[X.X.]Ελληνικός χορός (Γρήγορος Τσάμικος)Σκαλκώτας, Νίκος-
[X.X.]Ελληνικός χορός, Ελληνικός χορόςΣκαλκώτας, Νίκος-
[1947]Ελληνικός χορός: Ηπειρώτικος, pour piano soloΣκαλκώτας, Νίκος-
[1947]Ελληνικός χορός: Ηπειρώτικος, από την ορχήστρα για πιάνο σόλοΣκαλκώτας, Νίκος-
[1947]Ελληνικός χορός: Θεσσαλικός, από την ορχήστρα για πιάνο σόλοΣκαλκώτας, Νίκος-
[1947]Ελληνικός χορός: Καλαματιανός, Σιφνέϊκος pour piano soloΣκαλκώτας, Νίκος-
[1947]Ελληνικός χορός: Κλέφτικος, από την ορχήστρα για πιάνο σόλοΣκαλκώτας, Νίκος-
[1947]Ελληνικός χορός: Τρεχαντήρα, Σιφναϊκός - Επεξεργασία για σόλο πιάνοΣκαλκώτας, Νίκος-
[1947]Κρητικός, Ηπειρώτικος [για σόλο πιάνο]Σκαλκώτας, Νίκος-
[X.X.]Πελοποννησιακός (Αναγωγή από την ΕΛΣ-κ.Κουρουσόπουλος)Σκαλκώτας, Νίκος-
[1947]Σιφνέικος, Καλαματιανός, Κρητικός, Κλέφτικος, ΗπειρώτικοςΣκαλκώτας, Νίκος-
[1947]Σιφνέικος, Καλαματιανός, Κρητικός, Κλέφτικος, ΗπειρώτικοςΣκαλκώτας, Νίκος-
[X.X.][Χωρίς τίτλο, για πιάνο]Σκαλκώτας, Νίκος-
Contents (Sorted by Title in Ascending order): 1 to 13 of 13