Αρχείο Σκαλκώτα, Νίκου - Nikos Skalkottas Archive

Logo
skalkotas_archive_sm

Το αρχείο του Νίκου Σκαλκώτα περιήλθε στη Βιβλιοθήκη τον Ιούνιο του 2018 ύστερα από συμφωνία του Ιδρύματος Αιμίλιου Χουρμουζίου-Μαρίκας Παπαϊωάννου με τον Σύλλογο Οι Φίλοι της Μουσικής. Αποτελείται από τα χειρόγραφα του συνθέτη, καθώς και από υλικό που συγκέντρωσε μετά τον θάνατό του ο Γ.Γ. Παπαϊωάννου και αφορά υλικό εκδηλώσεων, εκδόσεων καθώς και άλλα ποικίλα τεκμήρια.

Δείτε τη γενική περιγραφή του αρχείου εδώ

Περιηγηθείτε παρακάτω στις ψηφιοποιημένες συλλογές του αρχείου*

*Το Αρχείο βρίσκεται σε διαδικασία επεξεργασίας. Προς το παρόν, η πρόσβαση είναι εφικτή μόνον στη συλλογή "Παρτιτούρες-Scores".


Nikos Skalkottas Archive was taken over by the Music Library of Greece "Lilian Voudouri" in June 2018 after an agreement between Emilios Chourmouzios - Marika Papaioannou Foundation and The Friends of Music Society. The archive consists of Skalkottas own manuscripts as well as documents that G.G.Papaioannou gathered after Skalkottas death such as programs, texts, correspondence, recordings, editions, photos etc.

See Nikos Skalkottas Archive general description here

Browse the digitized collections of the archive below*


*The Archive is in-process. Scores collection is currently only available.