Μουσική: εικονογραφημένον μουσικοφιλολογικόν περιοδικόν: μετά τεμαχίων φωνητικής και οργανικής μουσικής

Logo

Contents (Sorted by Title in Ascending order): 1 to 20 of 28
DateTitleAuthor(s)Type
1912Μουσική: εικονογραφημένον μουσικοφιλολογικόν περιοδικόν: μετά τεμαχίων φωνητικής και οργανικής μουσικής, Έτος Α', αρ. 10 (Οκτώβριος 1912)Βελανιδιώτης Ιεζεκιήλ; Βασιλείου Μάρκου; Κωνσταντινίδου Κ.; Αδάμ Ακρ.; Μηχαηλίδης Β.; Αρτεμίδου Κ.; Μιχαηλίδης Β.; Κωνσταντινίδου Κ. Α.; Παχτίκος Γ. Δ.; Αλβάνος Δ. Π.; Hap Solem; Τανταλίδου Ηλ.; Μαντζάρος Ν.; Milok E.; Κουρτίδης Αριστοτέλης; ΑριστοξενικόςΠεριοδικό
1912Μουσική: εικονογραφημένον μουσικοφιλολογικόν περιοδικόν: μετά τεμαχίων φωνητικής και οργανικής μουσικής, Έτος Α', αρ. 12 (Δεκέμβριος 1913)Παχτίκος, Γ. Δ.; Χαριδήμος, Χρήστος; Αφθονίδης, Γερμανός; Βασιλείου, Μάρκος; Μαζαράκη, Αγανίκη; Jenka, D.; Pernot, Hubert; Massenet, J.; Στερεός, Αστέριος Γ.; Ξανθόπουλος, Γ. Λ.Περιοδικό
1912Μουσική: εικονογραφημένον μουσικοφιλολογικόν περιοδικόν: μετά τεμαχίων φωνητικής και οργανικής μουσικής, Έτος Α', αρ. 5 (Μάϊος 1912)Παχτικός Γ.; Παπαμιχαήλ Γρηγόριος; Hap Solem; Κοκκίνου Ν.; Κατακουζηνός Αλ.; Βασίλειος Μάρκος; Αυγερινός Νικόλαος Μ.; Juyce Archibald; Offenbach Jacques; Χατζηχρήστου Χρήστος; Wardapet Komitas; Ελληνική Μούσα; Γ. Δ. Π.Περιοδικό
1912Μουσική: εικονογραφημένον μουσικοφιλολογικόν περιοδικόν: μετά τεμαχίων φωνητικής και οργανικής μουσικής, Έτος Α', αρ. 6 (Ιούνιος 1912)Μάλτου Αναστάσιου Ν.; Γ. Π. Δ.; Μούσα Στέφανος; Αποστολίδου Χρ.; Λαμπαρίος Χρυσάφης Μανουήλ; Χατζηχρήστου Χρ.| Στερεός Αστέριος Γ.; Χρυσάφης Λαμπαδαρίος Μανουήλ; Ρωμανός ο Μελωδός; Μάλτος Αναστάσιος Ν.; Γουναροπούλου Β. Ν.; Bourdon A.; Αποστολίδου Χρ.; Λαυράγκας Δ.; Christoff Dobri; Hilaire Siant; Ξανθόπουλος Γ. Λ.; Παχτίκος Γ. Δ.Περιοδικό
1912Μουσική: εικονογραφημένον μουσικοφιλολογικόν περιοδικόν: μετά τεμαχίων φωνητικής και οργανικής μουσικής, Έτος Α', αρ. 7 (Ιούλιος 1912)Παχτίκος Γ. Δ.; Βιθυνική Μούσα; Δούκας Μανουήλ Χρυσάφης; Ζαλοκώστας Γ.; Μπέτσος Γ.| Βαλαωρίτου Α.; Καρρέρη Π.; Hilaire Saint; Bourgault; Ducoudray L. A.; Solem Hap; Κατσούφρης Γ.; Καλαματιανός Α.; Καρρέρης Π.; Βαλαωρίτου Α.; Bizet Georges; Πρωϊου Ι.Περιοδικό
1912Μουσική: εικονογραφημένον μουσικοφιλολογικόν περιοδικόν: μετά τεμαχίων φωνητικής και οργανικής μουσικής, Έτος Α', αρ. 8 (Αύγουστος 1912)Πακτίκος Γ. Δ.; Δούκας Μανουήλ; Αρτεμίδου Κλ. Κ.; Βαρταμπέτ Γκομιδάς; Καρύδη Ε.; Πρωϊου Ι.; Cohan Geo. M.; Chas. J. Gebest; Verdi G.; Παλαιολόγου Α. ΚορίνναΠεριοδικό
1912Μουσική: εικονογραφημένον μουσικοφιλολογικόν περιοδικόν: μετά τεμαχίων φωνητικής και οργανικής μουσικής, Έτος Α', αρ. 9 (Σεπτέμβριος 1912)Παχτίκος Γ. Δ.; Βερολίνειος Σάλπιγξ; Βερναρδάκης Δημήτριος; Βασιλείου Μάρκος; Μαντζάρου Ν. Χ.; Κομνηνός Σωτήριος; Παράσχου Αχιλλέως; Γουναρόπουλου Β. Ν.; Massenet J.Περιοδικό
1913Μουσική: εικονογραφημένον μουσικοφιλολογικόν περιοδικόν: μετά τεμαχίων φωνητικής και οργανικής μουσικής, Έτος Β', αρ. 13 (Ιανουάριος 1913)Χαριδήμος Χρήστος; Λίτζος Ειρινόπουλος; Ο διδάσκαλος της μουσικής; Σαμαρτζίδου Χρ.; Αλβανού Δ. Π.; Βασιλείου Μάρκος; Ταμπουρά Φ. Α.; Σαμαρτζίδου Χρ.; Παχτίκος Γ. Δ.; Mascagni P.Περιοδικό
1913Μουσική: εικονογραφημένον μουσικοφιλολογικόν περιοδικόν: μετά τεμαχίων φωνητικής και οργανικής μουσικής, Έτος Β', αρ. 14 (Φεβρουάριος 1913)Σάλπιγξ Βερολίνειος; Κανουτά Κορίννα Σ.; Ραϊναχ Θεόδωρου; ο διδάσκαλος της μουσικής; 6.Λαζάρου Ανάστασις; Χαριδήμος Χρήστος; Βασιλείου Μάρκου; Βλάχου Αγγέλου; Θωϊδου Θεοδώρου Ι.; Διαμαντάρα Αχιλλέως; Έλληνος μουσικού; Μαζαράκη Αγανίκης; Αδάμ Ακρίτα; Παχτίκος Γ. Δ.; Χριστόφορος Σαμαρτζίδης; Ravel Maurice; Ομ. Πρ.Περιοδικό
1913Μουσική: εικονογραφημένον μουσικοφιλολογικόν περιοδικόν: μετά τεμαχίων φωνητικής και οργανικής μουσικής, Έτος Β', αρ. 15 (Μάρτιος 1913)Ο Παμφίλου Μελισσηνός; Καρακάσης Αχιλλεύς; Πρωϊος Ι.; Γ. Δ. Π.; Παχτίκος Γ. Δ.; Γεωργιάδου Γρ.; Gretry; Ξανθόπουλου Γ. Δ.; Παχτίκος Γ. Δ.; Γεωργιάδου Τρ.Περιοδικό
1913Μουσική: εικονογραφημένον μουσικοφιλολογικόν περιοδικόν: μετά τεμαχίων φωνητικής και οργανικής μουσικής, Έτος Β', αρ. 16 (Απρίλιος 1913)Βασιλείου Μάρκος; Παπαδοπούλου Μούρρ Δημήτρη; Γ. Δ. Π.; Ploesteanu Nifon N.; Ροδοοίνου Ν.; Μαργαρίτου Δ.; Παραζίνη Ρ.; Gravina Μάρκου; Βερναρδάκη Δημ.; Riegel E.; Βασιλειάδου Α.; Μαρκοράς Γεράσιμος; Παχτίκος Γ. Δ.; Αδάμ ΑκρίταςΠεριοδικό
1913Μουσική: εικονογραφημένον μουσικοφιλολογικόν περιοδικόν: μετά τεμαχίων φωνητικής και οργανικής μουσικής, Έτος Β', αρ. 17 (Μάϊος 1913)Σαλπιγξ Βερολινείος; Παπαδημητρίου Γ.; Μούρρ Δημητρίου; Κατακουζηνού Αλέξανδρου; Βασιλείου Μάρκος; Παχτίκος Γ. Δ.; Ντάφα Α.; Παχτίκος Γ. Δ.; Τυπάλδου Ι.; Νεράντζη Κλάδου Σωσάννης; Αρτεμίδου Κλ. Κ.; Gounod Ch.; Μάλτου Α.Περιοδικό
1913Μουσική: εικονογραφημένον μουσικοφιλολογικόν περιοδικόν: μετά τεμαχίων φωνητικής και οργανικής μουσικής, Έτος Β', αρ. 18 (Ιούνιος 1913)Μισαηλίδης Γ. Σ.; Μούρρ Δημητρίου; Ασλανίδου Κ.; Παχτίκος Γ. Δ.; Μαρκοπούλου Κ.; Kremser; Landy Albert; Γ. Δ. Π.Περιοδικό
1913Μουσική: εικονογραφημένον μουσικοφιλολογικόν περιοδικόν: μετά τεμαχίων φωνητικής και οργανικής μουσικής, Έτος Β', αρ. 19 - 20 (Ιούλιος - Αύγουστος 1913)Bourgault - Ducoudray L. A.; Αλβανού Δ. Π.; Μιχαηλίδης Α.; Αρτεμίδου Κλεοβ. Κ.; Αρτεμίδου Κλεοβ. Κ.; Αδάμ Ακράτου; Παπ. Μούρρ Δημήτριου; Σακελλαρίδου Ιωάννη Θ.; Μαρκορά Γερασίμου; Χαρικιοπούλου Κ.; Milok E.; Ξανθόπουλος Γ. Δ.; Γ. Δ. Π.; Παχτίκος Γ. Δ.Περιοδικό
1913Μουσική: εικονογραφημένον μουσικοφιλολογικόν περιοδικόν: μετά τεμαχίων φωνητικής και οργανικής μουσικής, Έτος Β', αρ. 21 - 22 (Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 1913)Bourgault - Ducoudray L. A.; Ραϊναχ Θεοδώρου; Γ. Δ. Π.; Γεωργιάδου Τρ.; Διαμαντάρα Α. Σ.; Γίνης Βλαδίμηρος; Κελεπούρη Γ. Θ.; Αρτεμίδου Κλ. Κ.; Τριανταφυλλίδου Κλεάνθους; Παπαπαύλω Λεωνίδα; Μισαηλίδου Γ. Ε.; Βαρκάδου Ι.; Keiper L.; Solem Hap; Παγκράτιος Βατοπεδινός; Παχτίκος Γ. Δ.Περιοδικό
1913Μουσική: εικονογραφημένον μουσικοφιλολογικόν περιοδικόν: μετά τεμαχίων φωνητικής και οργανικής μουσικής, Έτος Β', αρ. 24 (Δεκέμβριος 1913)Βασιλείου Μ.; Χατζηχρήστου Χρήστος; Παυλίδου Ε. Δ.; Μάλτου; Νικήτα Παναγ.; Αρτεμίδου Κλ.; Καλομοίρης; Κατραπάνης Θ.; Μαργαρίτης Δημ.; Παχτίκος Γ. Δ.; Γ. Π. Δ.Περιοδικό
1914Μουσική: εικονογραφημένον μουσικοφιλολογικόν περιοδικόν: μετά τεμαχίων φωνητικής και οργανικής μουσικής, Έτος Γ', αρ. 25 (Ιανουάριος 1914)Παχτικός Γ. Δ.; Μιστριώτης Γ.; Χαριδήμος Χ.; Ατλαντική Μούσα; Γωεργιάδου Τρ.; Τανταλίδης Ηλίας; Ι.Γ.Ζ.; Hap Solem; Verdi G.; Bergamino J.; Fesca F. G.; Αριστοξενικός; Αριστόξενος; Η μέλισσα της "Μουσικής"Περιοδικό
1914Μουσική: εικονογραφημένον μουσικοφιλολογικόν περιοδικόν: μετά τεμαχίων φωνητικής και οργανικής μουσικής, Έτος Γ', αρ. 26 (Φεβρουάριος 1914)Παχτικός Γ. Δ.; Φαών Γεώργιος; Κρήσσα; Καλογεροπούλου Ελπίδα; Pernot, Hubert; Σύρκας, Αντώνιος; Μούρρ, Δημ.; Συνασώ; Βαφοπούλου Φ. Π.; Βικέλα Δ.; Bartholdy - Mendelssohn; Wagner Richard; Taine H.; Κουνδούρος Μ. Γ., Χουρμούζιος Σ.Περιοδικό
1914Μουσική: εικονογραφημένον μουσικοφιλολογικόν περιοδικόν: μετά τεμαχίων φωνητικής και οργανικής μουσικής, Έτος Γ', αρ. 27 (Μάρτιος 1914)Μάλτος, Αναστάσιος; Romagnoli,Ettore; Δαμιανάκη, Αλεξάνδρα Ν.; Νικόλαος Μητροπολίτης Καισαρείας; Φουντουκλή Φλωρεντίας - Βαρθόλθη Μένδελσων; Γεωργιάδου Τρ.; Κασσιανής της Μοναχής; Ευστρατία Αιγίδου; Παχτίκος Γ. Δ.; Bourgeois EmileΠεριοδικό
1914Μουσική: εικονογραφημένον μουσικοφιλολογικόν περιοδικόν: μετά τεμαχίων φωνητικής και οργανικής μουσικής, Έτος Γ', αρ. 29 (Μάϊος 1914)Θεωρός Συρακούσιος; Κρήσσα; Αδάμ Ακρίτα; Γεωργιάδου Τρ.; Μακαρώνη Δ.; Μούρρ Δημ.; Στερεού Αστερίου Γ.; Γίνη Βλαδιμήρου; Χατζηχρήστος Χρ.; Παχτίκος Γ.; Wagner R.; Ξανθοπούλου Γ.; Γ. Δ. Π.Περιοδικό
Contents (Sorted by Title in Ascending order): 1 to 20 of 28