Μουσική: εικονογραφημένον μουσικοφιλολογικόν περιοδικόν: μετά τεμαχίων φωνητικής και οργανικής μουσικής

Logo

Contents (Sorted by Title in Ascending order): 21 to 28 of 28
DateTitleAuthor(s)Type
1914Μουσική: εικονογραφημένον μουσικοφιλολογικόν περιοδικόν: μετά τεμαχίων φωνητικής και οργανικής μουσικής, Έτος Γ', αρ. 30 (Ιούνιος 1914)Παχτίκο Γ. Δ.; Μπέλλας Κίμων; Ο διδάσκαλος της μουσικής; Κρήσσα; Πασχάλης Χρήστος; Κατακουζηνού, Αλ.; Παλαμάς, Κώστας Δ.; Κατακουζηνού Αλ.; Στερεού Άστ.; Μιλανάκη Δ. Γ.Περιοδικό
1914Μουσική: εικονογραφημένον μουσικοφιλολογικόν περιοδικόν: μετά τεμαχίων φωνητικής και οργανικής μουσικής, Έτος Γ', αρ. 31 - 32 (Ιούνιος 1914)Προύσης Ναθαναήλ; Ανεμόγιαννης Χ.; Γ. Δ. Π.; Γ. Π.; Μακαρώνη Δ.; Μούρρ. Δημ.; Αδάμ, Ακρίτα; Πολυκάρπου; Ζαχαριάδου Λεωνίδα Χ.; Κοτυώροις - Κουρέως Γ.; Πανόρμου - Νικήτα Παν.; Παχτίκος Γ.; Τριγλείας - Παχτίκου Γ.; Παχτίκος Γ.; Βασιλικός - Παχτίκος Γ.; Βιζυήνος Γ. - Παχτίκος Γ.; Μισαηλίδου Γ. Ε.; Ξανθόπουλος Γ.; Gluck C.; Βελισσαρίδης Βέλις Κ.; Γεωργιάδης Τριαντάφυλλος; Απόλλων ο μουσηγέτης; Η διεύθυνσις της ΜουσικήςΠεριοδικό
1914Μουσική: εικονογραφημένον μουσικοφιλολογικόν περιοδικόν: μετά τεμαχίων φωνητικής και οργανικής μουσικής, Έτος Γ', αρ. 33 (Σεπτέμβριος 1914)Κρήσσα; Καπινεκάς Κώστας; Κατακουζηνού Αλ.; Θωϊδου Θεοδώρου Ι.; Παπαστράτου Αντ.; Στερεού Αστ. Γ.; Βαμβουδάκη Εμμανουήλ; Ανεμογιάννη Ακριβή Χ.Περιοδικό
1914Μουσική: εικονογραφημένον μουσικοφιλολογικόν περιοδικόν: μετά τεμαχίων φωνητικής και οργανικής μουσικής, Έτος Γ', αρ. 36 (Δεκέμβριος 1914)Η διεύθυνσης της "Μουσικής"; Παπαδόπουλος Γεώργιος Ι.; Ακρίτα, Αδάμ; Χατζηχρήστου Χρ.; Βασιλείου Μάρκου; Κατακουζηνού Αλ.; Ζαμάριος 'Αλ.; Βλάχος Άγγ.; Παχτίκος Γ. Δ.; Rival Louis; Λέανδρος; Γ. Π. Δ.; ΔαμασκινόςΠεριοδικό
1915Μουσική: εικονογραφημένον μουσικοφιλολογικόν περιοδικόν: μετά τεμαχίων φωνητικής και οργανικής μουσικής, Έτος Δ', αρ. 37 - 38 (Ιανουάριος - Φεβρουάριος 1915)Παχτίκος Γ. Δ.; Αδάμ Ακρίτα; Κρήσσα; Γ. Δ. Π.; Αριστοξενικός; Γεωργιάδου Θεοδοσίου Β.; Καμαράδου Νηλέως; Παράσχου Άχ.; Κατακουζηνού Αλ.; Βασιλείου Μ.; Παράσχου Αχιλ.; Αιγίδου Ευστρατία; Περιστέρης Δημ.; Σκυλίτση Ισιδωρίδου Ι.; Σαράδου Ν.; Μαρκουϊζου Καβαλιέρου Έρης; Χουδαβερδούγλου Σοφία Α.Περιοδικό
1915Μουσική: εικονογραφημένον μουσικοφιλολογικόν περιοδικόν: μετά τεμαχίων φωνητικής και οργανικής μουσικής, Έτος Δ', αρ. 39 - 40 (Μάρτιος - Απρίλιος 1915)Παχτίκος Γ. Δ.; Μοσχόπουλος Β.; Αττικός Μουσικός; Ακρίτα, Αδάμ; Σαμαρτσίδου Χρ.; Αγά Σακίρ; Μπεκιάρη Κ.; Πισκητζοπούλου Λεωνίδα; Πρωτοπλαστόπουλος Αδάμ; "Μούσα"; Γ.Π.Δ.Περιοδικό
1915Μουσική: εικονογραφημένον μουσικοφιλολογικόν περιοδικόν: μετά τεμαχίων φωνητικής και οργανικής μουσικής, Έτος Δ', αρ. 41 (Μάϊος 1915)Γ. Δ. Π.; Φουντουκλή Φρ.; Παχτίκος Γ. Δ.; Μένδελσον Φ.; Ξανθοπούλου Γ. Λ.; Σαράδου Ν.; Μαρκουϊζου Καβαλιέρου Έρη; Κορυδαλός; Μαργαρίτης Ευαγγελίδης; "Μετανάστης"Περιοδικό
1915Μουσική: εικονογραφημένον μουσικοφιλολογικόν περιοδικόν: μετά τεμαχίων φωνητικής και οργανικής μουσικής, Έτος Δ', αρ. 42 - 43 (Ιούνιος - Ιούλιος 1915)Μακρίδης Κ. Γ.; "ο διδάσκαλος της μουσικής"; "παιδαγωγός"; Κατακουζηνός Αλέξανδρος; Hap Solem; Παχτίκος Γ. Δ.; Ραγκαβή Άννης Α.; Ηρωϊδου Όλγα; Κατακουζηνός Αλ. - Γ. Π.; Μπαχμέτιεφ Ν.; Αρτεμίδου Κλ. Κ.; Thiele Rich.; Carulli Fred; Βαγιαζητ Β'; Chizat E.Περιοδικό
Contents (Sorted by Title in Ascending order): 21 to 28 of 28