Συλλογή Ελληνικών Μουσικών Περιοδικών - Greek Music Journals Collection

Logo
theodorakis_archive_dspace
Τα ελληνικά μουσικά περιοδικά του δεύτερου μισού του 19ου αιώνα και του πρώτου μισού του 20ού αιώνα αποτελούν για τους ερευνητές της Ελληνικής έντεχνης μουσικής μια από τις βασικότερες πηγές πληροφόρησης για την εξέλιξή της. Μέσα από την αρθρογραφία μπορεί κανείς να πληροφορηθεί για τη συνέχιση της βυζαντινής και της δημοτικής παράδοσης, για την πορεία των Ελλήνων καλλιτεχνών στην Ελλάδα και το εξωτερικό, για τη δημιουργία των πρώτων ωδείων και μουσικών χώρων και γενικότερα για τις μουσικές εξελίξεις στην Ελλάδα.
Η συλλογή των περιοδικών της Μεγάλης Μουσικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος «Λίλιαν Βουδούρη» αριθμεί 170 τίτλους.

Από την πλούσια αυτή συλλογή έχουν μέχρι στιγμής ψηφιοποιηθεί τα περιοδικά «Μουσικά Χρονικά» και «Μουσική Κίνησις»:
α) Τα Μουσικά Χρονικά, με εκδότη των Ιωσήφ Παπαδόπουλο, εκδόθηκαν από το 1928 έως το 1933 με μηνιαία περιοδικότητα. Στα τεύχη που κυκλοφόρησαν δημοσιεύτηκαν άρθρα των σημαντικότερων μουσικών και μουσικοκριτικών της εποχής, όπως ο Μ. Καλομοίρης ο Δ. Λαυράγκας και ο Θ. Πολυκράτης.
β) Η «Μουσική Κίνησις» κυκλοφόρησε από το 1949 έως το 1956 από το Ελληνικό Ωδείο και η αρθογραφία του περιοδικού αφορούσε τόσο θέματα γενικού μουσικολογικού ενδιαφέροντος όσο και θέματα που σχετίζονταν με τη δραστηριότητα του Ωδείου.
The Greek music journals of the second half of the 19th century and the first half of the 20th century represent for researchers one of the main sources of information on the development of the Greek traditional and art music. These articles contain a lot of information regarding the continuation of the Byzantine and folk tradition, the careers of Greek artists in Greece and abroad, the development of the first conservatories and concert halls and, generally, matters concerning musical life in Greece.
The collection of journals of the Music Library of Greece ‘Lilian Voudouri’ amounts to 170 titles.

From this rich collection the journals «Μοusika Chronika» and «Μοusiki Κinisis» have been digitized.
a) «Μοusika Chronika» (Music Annals) were being published monthly by Josif Papadopoulos from 1928 until 1933. The journal includes articles by the most important musicians and music critics of the time, such as M. Kalomiris, D. Lavrangas and Th. Polikratis.
b) «Μοusiki Kinisis» (Music Activities) was being published from 1949 until 1956 by the Hellenic Conservatory and its articles mainly focus on musicological topics as well as to the activities of the Conservatory.

Logo

Μουσική Ζωή: Μηνιαίον Μουσικόν Περιοδικόν

Έτος Α' , Τεύχος 1 (Οκτώβριος 1930) - Έτος Β', Τεύχος 1 (Οκτώβριος 1931)