Κείμενα - Texts

Contents (Sorted by Title in Ascending order): 1 to 20 of 49
DateTitleAuthor(s)Type
-Απο τί συνίσταται έκαστον φασήλι.--
-[Αριθμοί, πόδες, και παραλλαγή]? Νηλεύς Α. Καμαράδος; Νηλεύς Α. Καμαράδος; ? Νηλεύς Α. Καμαράδος-
19461946Αρναούτκιοϊ Μέγα Ρεύμα (Κωνσταντινουπόλεως)α) Γεώργιος Σερμπίνης, Ι.Κ.Β.; β, γ, δ, ε) Νικόλαος Τ. Βλαχόπουλος-
-Γρόνθισμα--
-[Δίφυλλο μουσικής θεωρίας]Μέγας Πρωτοσύγκελος Αθανάσιος; Μέγας Πρωτοσύγκελος Αθανάσιος-
-Διάφορα ΝηλέωςΝηλεύς Α. Καμαράδος-
-Διάφορα προς μελέτην--
-[Διαιρέσεις χορδής]? Νηλεύς Α. Καμαράδος; Νηλεύς Α. Καμαράδος; ? Νηλεύς Α. Καμαράδος-
-Διατριβή περί Μουσικής μεταφρασθείσα εκ του Τουρκικού Συγγράμματος ι Ταλιατάτ-ι-μεσχουρέϊ-οσμανιγί.Μελέτιος Ιεροδιάκονος Αριστοβούλου-
-[Έντυπο αγοράς]--
-[Εκκλησιαστικός Μουσικός Σύλλογος, Διαφορές συμφωνιών]Νηλεύς Α. Καμαράδος-
18773[Ελληνικές θεωρίες περί ημιτονίων, διαιρέσεων, διαστημάτων, μελών, γενών, σχέσεων, μουσικής]? Νηλεύς Α. Καμαράδος; Αριστείδης Κουιντιλιανός, Γαυδέντιος, Ευκλείδης, Νικόμαχος, Βακχείος ο Γέρων, Α. Κωνσταντινίδης, Νηλεύς Α. Καμαράδος.; ? Νηλεύς Α. Καμαράδος-
-[Επιστολές]3, 6) Νικάκι [Νικόλαος]; 4) Ελένη Σινανιώτου, 5) Ρουλίτσα, 7) Ρουλίτσα, β) Ε. Μ. Τιμωνίδης-
-[Θεωρία αρχαίας ελληνικής μουσικής σε αντιγραφή]1) Αριστόξενος, Ευκλείδης, Νικόμαχος Γερασηνός Πυθαγορικός, Αλύπιος, Γαυδέντιος Φιλόσοφος, Βακχείος ο Γέρων, Αριστείδης Κουιντιλιανός, 2) Αριστόξενος, Μάρκος Μεϊβόμιος, 3) Γαυδέντιος φιλόσοφος.-
-[Θεωρία λόγων μουσικών και ιστορία αρχαίας ελληνικής μουσικής]? Νηλεύς Α. Καμαράδος; Ευκλείδης ο μαθηματικός, Κλαύδιος ο Πτολεμαίος, Δίδυμος, Πτολεμαίος ο Σωτήρ, Αριστόξενος, Νηλεύς Α. Καμαράδος; ? Νηλεύς Α. Καμαράδος-
-[Θεωρία μουσικής]--
-[Θεωρία ουσούλ]--
-[Θεωρία συγκριτική αρχαίας ελληνικής με εκκλησιαστική μουσική]Νηλεύς Α. Καμαράδος-
-ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΙΣ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣΔημ. Γ. Παναγιωτόπουλος-
31958Ιεροψάλται καταγόμενοι εκ Μεγάλου Ρεύματος του Βοσπόρου Αρναούτκιοϊ ΚωνσταντινουπόλεωςΝικόλαος Τ. Βλαχόπουλος; Νικόλαος Τ. Βλαχόπουλος-
Contents (Sorted by Title in Ascending order): 1 to 20 of 49