Κείμενα - Texts

Contents (Sorted by Title in Ascending order): 1 to 20 of 49
DateTitleAuthor(s)
-Απο τί συνίσταται έκαστον φασήλι.-
-[Αριθμοί, πόδες, και παραλλαγή]? Νηλεύς Α. Καμαράδος; Νηλεύς Α. Καμαράδος; ? Νηλεύς Α. Καμαράδος
19461946Αρναούτκιοϊ Μέγα Ρεύμα (Κωνσταντινουπόλεως)α) Γεώργιος Σερμπίνης, Ι.Κ.Β.; β, γ, δ, ε) Νικόλαος Τ. Βλαχόπουλος
-Γρόνθισμα-
-[Δίφυλλο μουσικής θεωρίας]Μέγας Πρωτοσύγκελος Αθανάσιος; Μέγας Πρωτοσύγκελος Αθανάσιος
-Διάφορα ΝηλέωςΝηλεύς Α. Καμαράδος
-Διάφορα προς μελέτην-
-[Διαιρέσεις χορδής]? Νηλεύς Α. Καμαράδος; Νηλεύς Α. Καμαράδος; ? Νηλεύς Α. Καμαράδος
-Διατριβή περί Μουσικής μεταφρασθείσα εκ του Τουρκικού Συγγράμματος ι Ταλιατάτ-ι-μεσχουρέϊ-οσμανιγί.Μελέτιος Ιεροδιάκονος Αριστοβούλου
-[Έντυπο αγοράς]-
-[Εκκλησιαστικός Μουσικός Σύλλογος, Διαφορές συμφωνιών]Νηλεύς Α. Καμαράδος
18773[Ελληνικές θεωρίες περί ημιτονίων, διαιρέσεων, διαστημάτων, μελών, γενών, σχέσεων, μουσικής]? Νηλεύς Α. Καμαράδος; Αριστείδης Κουιντιλιανός, Γαυδέντιος, Ευκλείδης, Νικόμαχος, Βακχείος ο Γέρων, Α. Κωνσταντινίδης, Νηλεύς Α. Καμαράδος.; ? Νηλεύς Α. Καμαράδος
-[Επιστολές]3, 6) Νικάκι [Νικόλαος]; 4) Ελένη Σινανιώτου, 5) Ρουλίτσα, 7) Ρουλίτσα, β) Ε. Μ. Τιμωνίδης
-[Θεωρία αρχαίας ελληνικής μουσικής σε αντιγραφή]1) Αριστόξενος, Ευκλείδης, Νικόμαχος Γερασηνός Πυθαγορικός, Αλύπιος, Γαυδέντιος Φιλόσοφος, Βακχείος ο Γέρων, Αριστείδης Κουιντιλιανός, 2) Αριστόξενος, Μάρκος Μεϊβόμιος, 3) Γαυδέντιος φιλόσοφος.
-[Θεωρία λόγων μουσικών και ιστορία αρχαίας ελληνικής μουσικής]? Νηλεύς Α. Καμαράδος; Ευκλείδης ο μαθηματικός, Κλαύδιος ο Πτολεμαίος, Δίδυμος, Πτολεμαίος ο Σωτήρ, Αριστόξενος, Νηλεύς Α. Καμαράδος; ? Νηλεύς Α. Καμαράδος
-[Θεωρία μουσικής]-
-[Θεωρία ουσούλ]-
-[Θεωρία συγκριτική αρχαίας ελληνικής με εκκλησιαστική μουσική]Νηλεύς Α. Καμαράδος
-ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΙΣ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣΔημ. Γ. Παναγιωτόπουλος
31958Ιεροψάλται καταγόμενοι εκ Μεγάλου Ρεύματος του Βοσπόρου Αρναούτκιοϊ ΚωνσταντινουπόλεωςΝικόλαος Τ. Βλαχόπουλος; Νικόλαος Τ. Βλαχόπουλος
Contents (Sorted by Title in Ascending order): 1 to 20 of 49