Συλλογή Ηχογραφήσεων - Recordings Collection

Logo
theodorakis_archive_dspace
Η συλλογή δίσκων βινυλίου της Μεγάλης Μουσικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος «Λίλιαν Βουδούρη» αριθμεί πάνω από 2.500 τίτλους. Σε αυτόν τον αριθμό συμπεριλαμβάνονται δίσκοι 33’, 45’ και 78’ στροφών που εκδόθηκαν από ελληνικές και ξένες δισκογραφικές εταιρείες.

Από αυτή τη συλλογή ψηφιοποιήθηκαν δίσκοι βινυλίου 33’ στροφών που εκδόθηκαν στην Ελλάδα και δεν έχουν επανακυκλοφορήσει μέχρι σήμερα σε δίσκο ακτίνας (CD). Σκοπός της δημιουργίας της ψηφιακής συλλογής ήταν όχι μόνο η διάσωση του πρωτότυπου και αρχειακού υλικού αλλά και η εύκολη πρόσβασή σε αυτό από το κοινό της Βιβλιοθήκης.

Λόγω του νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύει τόσο για τις δισκογραφικές εταιρείες όσο και για τους δημιουργούς, ισχύουν περιορισμοί στη διάθεση του υλικού μέσω διαδικτύου. Συγκεκριμένα, η τεκμηρίωση που συνοδεύει τον κάθε δίσκο διατίθεται ελεύθερα, ενώ ο ψηφιακός ήχος είναι διαθέσιμος μόνο εντός του χώρου της Βιβλιοθήκης.
The record collection of the Music Library of Greece ‘Lilian Voudouri’ amounts to over 2.500 titles. This number includes records of 33, 45 and 78 r.p.m. which were produced by Greek and foreign recording companies and contain works that are composed or performed by Greek composers and artists.

The digitized greek records collection contains vinyl records of 33 r.p.m. which, until now, have not been released in CD format. This collection was created not only to preserve the original records, but also to enable an easy access for the Library’s visitors.

Due to copyright law which applies both to record companies and to creators, there is no access to digitized sound through the internet. However, the metadata are provided freely, whereas digitized sound is available only within the Library’s premises.