Διάφορα αταύτιστα

Αρχείο/CollectionΑιμίλιος Ριάδης
Κατηγορία/CategoryΜουσικό
Τίτλος/TitleΔιάφορα αταύτιστα
Αρ. Φακέλου/Folder Nr86
Αρ. Φύλλων/No. of Pages22
Μουσικό Είδος/GenreΈντεχνη / Διάφορα
Περιγραφή περιεχομένων/Contents descriptionΑτελές. Ημιτελή και ανώνυμα χειρόγραφα τα οποία εξαιτίας της φωτοτύπησης του αρχείου δεν είναι δυνατόν να ταυτιστούν.
Περιγραφή υλικού/Description of materialφωτοτυπίες χειρογράφων

Contents (Sorted by Title in Ascending order): 1 to 1 of 1
DateTitleAuthor(s)Type
-Διάφορα αταύτιστα--
Contents (Sorted by Title in Ascending order): 1 to 1 of 1
RIADIS000000086

Discover

Subject