Τραγούδια του βουνού / Les Chants de la montagne: 1. Αποχαιρετισμός, 2. Αυλάκι αποχαιρετισμού

Αρχείο/CollectionΑιμίλιος Ριάδης
Κατηγορία/CategoryΜουσικό
Τίτλος/TitleΤραγούδια του βουνού / Les Chants de la montagne: 1. Αποχαιρετισμός, 2. Αυλάκι αποχαιρετισμού
Αρ. Φακέλου/Folder Nr81
Αρ. Φύλλων/No. of Pages3
Μουσικό Είδος/GenreΈντεχνη / Φωνή με συνοδεία ενός οργάνου
Κύκλος/CycleΤραγούδια του βουνού / Les Chants de la montagne
Ενορχήστρωση/Orchestrationv, pf
Περιγραφή περιεχομένων/Contents descriptionΑτελές. Σχέδια που πιθανόν προορίζονταν για τον κύκλο Τραγούδια του βουνού. Περιέχεται επιπλέον μια σελίδα με σχεδιασμούς εργογραφίας.
Περιγραφή υλικού/Description of materialφωτοτυπίες χειρογράφων

Contents (Sorted by Title in Ascending order): 1 to 3 of 3
DateTitleAuthor(s)Type
-[Τραγούδι] Αποχαιρετισμός--
-[Τραγούδι] Αυλάκι αποχαιρετισμού--
-Τραγούδια του βουνού / Les Chants de la montagne: 1. Αποχαιρετισμός, 2. Αυλάκι αποχαιρετισμού--
Contents (Sorted by Title in Ascending order): 1 to 3 of 3