Τρία ρωμέικα τραγούδια: 1. Μεσ' τον μενεξεδένιο ουρανό [Κόρης παράπονο], 2. Ταζά - μπι - ταζά - Πάλε και πάλε...

Αρχείο/CollectionΑιμίλιος Ριάδης
Κατηγορία/CategoryΜουσικό
Τίτλος/TitleΤρία ρωμέικα τραγούδια: 1. Μεσ' τον μενεξεδένιο ουρανό [Κόρης παράπονο], 2. Ταζά - μπι - ταζά - Πάλε και πάλε...
Αρ. Φακέλου/Folder Nr73
Αρ. Φύλλων/No. of Pages14
Μουσικό Είδος/GenreΈντεχνη / Φωνή με συνοδεία ενός οργάνου
Κύκλος/CycleΤρία ρωμέικα τραγούδια
Ενορχήστρωση/Orchestrationv, pf
Στιχουργός/LyricistsΙ. Γρυπάρης, Α. Πάλλης
Περιγραφή περιεχομένων/Contents descriptionΑτελές. α) Τέσσερις εκδοχές: 1. Ένα φύλλο με τίτλο ΙΙ. Κόρης παράπονο / Μακεδονικά Τραγούδια, το οποίο όμως έχει διαφορετικούς στίχους και μουσική από το αντίστοιχο του κύκλου. 2. Διαφοροποιημένη και εκτενέστερη μορφή του 1., σχεδόν πλήρης. 3. Ένα φύλλο με ένδειξη Μακεδονικά Τραγούδια ΙΙ. Στο κάτω μέρος υπάρχει ποίημα με το γραφικό χαρακτήρα του συνθέτη που αρχίζει με τη φράση «Μεσ' στο μενεξεδένιο ουρανό». 4. Εξώφυλλο όπου αναγράφεται τίτλος κύκλου «Τρία ρωμαίικα τραγούδια» και περιεχόμενα τραγούδια Τά ζά μπί ζά ζά, Μεσ' στο μενεξεδένιο ουρανό, Άσμα ασμάτων. Ο τίτλος του ατελούς τραγουδιού είναι Μεσ' στο μενεξεδένιο ουρανό, αλλά οι στίχοι και η μελωδία είναι όμοιοι με τις προηγούμενες εκδοχές που τιτλοφορούνται Κόρης Παράπονο. β) Δύο εκδοχές: 1. Ατελές, περιλαμβάνει τη μελοποίηση της πρώτης στροφής του ποιήματος, με διαγραφές. 2. Σχεδόν πλήρης μορφή, παρόμοιοα με την πρώτη, με διορθώσεις.
Περιγραφή υλικού/Description of materialφωτοτυπίες χειρογράφων
Γλώσσα/LanguageΕλληνική

Contents (Sorted by Title in Ascending order): 1 to 7 of 7
DateTitleAuthor(s)Type
-[Τραγούδι] Κόρης παράπονοΓρυπάρης Ιωάννης-
-[Τραγούδι] Κόρης παράπονοΓρυπάρης Ιωάννης-
-[Τραγούδι] Κόρης παράπονο--
-[Τραγούδι] Μεσ' τον μενεξεδένιο ουρανό--
-[Τραγούδι] Ταζά - μπι - ταζά - Πάλε και πάλε...Πάλλης Αλ.-
-[Τραγούδι] Ταζά - μπι - ταζά - Πάλε και πάλε...Πάλλης Αλ.-
-Τρία ρωμέικα τραγούδια: 1. Μεσ' τον μενεξεδένιο ουρανό [Κόρης παράπονο], 2. Ταζά - μπι - ταζά - Πάλε και πάλε...Ι. Γρυπάρης, Α. Πάλλης-
Contents (Sorted by Title in Ascending order): 1 to 7 of 7