Τρεις χοροί ρωμέικοι για πιάνο: 1. Χορός βουνίσιος, 2. Χορός καμπίσιος, 3. Χορός θαλασσινός (La danse devant la mer)

Αρχείο/CollectionΑιμίλιος Ριάδης
Κατηγορία/CategoryΜουσικό
Τίτλος/TitleΤρεις χοροί ρωμέικοι για πιάνο: 1. Χορός βουνίσιος, 2. Χορός καμπίσιος, 3. Χορός θαλασσινός (La danse devant la mer)
Αρ. Φακέλου/Folder Nr31
Αρ. Φύλλων/No. of Pages83
Μουσικό Είδος/GenreΈντεχνη / Μουσική για πληκτροφόρο
Χρονολογία/Dateα) 27/1/1925
Ενορχήστρωση/Orchestrationpf
Περιγραφή περιεχομένων/Contents descriptionΠλήρες. α) 1. Πλήρες με διορθώσεις, υπογραφή και ημερομηνία, 2. Πλήρες μαζί με τον "Καμπίσιο" δεμένα σε τετράδιο. Στο τελευταίο φύλλο έχει τη διεύθυνση "Avenue du Roi Georges 42. Salonique", 3. 13 σχέδια και αποσπάσματα, αναφέρεται και ως "Danse montagnarde, Macedonienne montagnarde, Danses Macedoniennes, Pastorale, Ποιμενικός, Preludes Grecs", 4. σχέδια με τίτλους "III Danse argeste" και "Cinque danses Greques, Arrangement pour deux pianos, Danses Greques pour orchestre ou deux pianos". β) Εξώφυλλο που αναφέρει "Τρεις χοροί ρωμέικοι, Ι Χορός θαλασσινός, ΙΙ Χορός Καμπίσιος, ΙΙΙ Χορός Βουνίσιος. Πρόκειται για σχέδια. γ) Σχέδια και αποσπάσματα χορών. Αναγράφονται οι τίτλοι: 1. "La danse devant la mer", "Αντίκρα στη θάλασσα", 2. Ίδιοι τίτλοι με τους προηγούμενους και επιπλέον "Θαλασσινός", "Marine", "Καμπίσιος", αποσπάσματα αναφέρονται και ως "Danses Greques", 3. Εξώφυλλο με τίτλο Danse Montagnarde και Χοροί ρωμέικοι για πιάνο. Σχέδια και αποσπάσματα με τον γενικό τίτλο "Danses Greques" και επιπλέον τίτλους "Danse Montagnarde", "Danses Macedoniennes", "Danse Marine", "Damse Charpete", "Danse Pastorale", "Devane le ruisse au". 4. Ατελή σχέδια με τίτλους "Danse Agreste", "Danses Greques".
Τόπος/Place of Originα) Αθήναι
Περιγραφή υλικού/Description of materialα) μαύρο μελάνι, μαύρο μολύβι, β) μαύρο μολύβι, μαύρο μελάνι, γ) μαύρο μολύβι
Άλλα στοιχεία/Other elementsΗ σειρά των χορών ποικίλλει. α) Αναφέρονται και οι τίτλοι "Danse marine, Danse montagnarde, Danse Argeste, Danse champetre, Danse printaniere". β) Αναφέρεται και ο τίτλος "Χορός των κάμπων". γ) Αναφέρονται και οι τίτλοι "Danse champetre, Danse maritine, Danse montagnard, Danse funebre".

Contents (Sorted by Title in Ascending order): 1 to 1 of 1
DateTitleAuthor(s)Type
27-1-1925Τρεις χοροί ρωμέικοι για πιάνο: 1. Χορός βουνίσιος, 2. Χορός καμπίσιος, 3. Χορός θαλασσινός (La danse devant la mer)--
Contents (Sorted by Title in Ascending order): 1 to 1 of 1
RIADIS000000031