Αρχείο Θεοδωράκη, Μίκη - Mikis Theodorakis Archive

Logo
theodorakis_archive_dspace
Ο Μίκης Θεοδωράκης γεννήθηκε στη Χίο, στις 29 Ιουλίου 1925 και πέθανε στην Αθήνα στις 2 Σεπτεμβίου 2021. Σπούδασε στο Ωδείο Αθηνών και το Conservatoire του Παρισιού. Το 1957 κέρδισε Χρυσό Μετάλλιο Σύνθεσης στο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Νεολαίας στη Μόσχα, το 1959 το βραβείο Copley και το 1963 το βραβείο Sibelius.

Έχει τιμηθεί με πολλά βραβεία για την προσφορά του στη δημοκρατία και τον πολιτισμό και έχει αναγορευθεί επίτιμος διδάκτωρ στα Πανεπιστήμια Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Μακεδονίας, Κρήτης και Θεσσαλίας. Ασχολήθηκε με όλα τα είδη μουσικής, αλλά και με τομείς πέραν της κύριας τέχνης του, όπως ποίηση, πεζογραφία, φιλοσοφία, πολιτική.

Το έργο του διαχωρίζεται σε τρεις κύριες περιόδους: Α) 1937-1960: Συνθέτει έργα συμφωνικά και μουσικής δωματίου σύμφωνα με δυτικοευρωπαϊκές μορφές και σύγχρονες τεχνικές. Β) 1960-1980: Επιχειρεί σύζευξη της συμφωνικής ορχήστρας με λαϊκά όργανα και δημιουργεί νέες φόρμες με βάση τη φωνή, οι οποίες εξελίσσονται σε καλλιτεχνικό κίνημα με μοναδική λαϊκή απήχηση. Γ) Από το 1981: Επιστρέφει στις συμφωνικές μορφές και ασχολείται με το είδος της όπερας.

Στις 15 Δεκεμβρίου 1997 ο Μίκης Θεοδωράκης παραχώρησε το προσωπικό του αρχείο στη Μεγάλη Μουσική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας «Λίλιαν Βουδούρη». Εντυπωσιακό σε όγκο και θεματική ποικιλία, απαρτίζεται από χειρόγραφες παρτιτούρες και κείμενα, αποκόμματα τύπου, αφίσες, προγράμματα, οπτικοακουστικό υλικό, διατριβές, μελέτες, φωτογραφίες, μετάλλια και ποικίλα έντυπα.

Τα χειρόγραφά του, μουσικά και κείμενα καθώς και μέρος της συλλογής προγραμμάτων* είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου. Τα μουσικά χειρόγραφα περιλαμβάνουν παρτιτούρες, σχέδια και διασκευές που ταξινομήθηκαν με χρονολογική σειρά. Τα χειρόγραφα κείμενα ταξινομήθηκαν χρονολογικά και ανά είδος και χωρίζονται σε τέσσερις κύριες θεματικές κατηγορίες: Αλληλογραφία*, Πολιτικά, Πολιτιστικά και Ποικίλα.

*   Σύμφωνα με διευκρίνιση του Συνθέτη, οι μουσικές συνθέσεις, τα σχέδια, οι σημειώσεις, οι παραπομπές και γενικά το υλικό που δεν έχει παρουσιασθεί σε συναυλίες ή δεν έχει κυκλοφορήσει σε δισκογραφική έκδοση, αποτελεί απλό αρχειακό υλικό ​​​​​​και σε καμία περίπτωση δεν έχει την έγκριση του Συνθέτη να υποστεί οποιουδήποτε είδους επιμέλεια με σκοπό να παρουσιαστεί ή να εκδοθεί στο μέλλον.

** Λόγω της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας, μόνο τα μεταδεδομένα της αλληλογραφίας και των προγραμμάτων είναι διαθέσιμα μέσω του διαδικτύου. Η πρόσβαση στα τεκμήρια γίνεται μόνο εντός του χώρου της Βιβλιοθήκης.
Mikis Theodorakis was born in Chios, on June 29, 1925. He studied at the Athens Conservatory and the Conservatoire of Paris. In 1957 he won the Gold Medal of Composition at the World Youth Festival in Moscow, in 1959 he was awarded the Copley Prize and in 1963 the Sibelius Prize.

He has received many awards for his contribution to democracy and culture and has been awarded an honorary hD from the Universities of Athens, Thessaloniki, Macedonia, Crete and Thessalia. He worked on all styles of music and he extended into areas beyond his main art, such as poetry, prose, philosophy and politics.

His work is divided in three main periods: A) 1937-1960: He composes orchestral works and chamber music according to western forms and contemporary techniques. B) 1960-1980: He tries to combine the symphony orchestra with traditional instruments and creates new vocal forms and ensembles, which evolved to an artistic movement with a unique popular response. C) 1981-: He returns to symphonic forms and explores the operatic style.

On December 15, 1997, Mikis Theodorakis donated his personal archive to the Music Library of Greece “Lilian Voudouri”. The archive, impressive in size and thematic variety, includes manuscript scores and texts, press cuttings, posters, programmes, audio-visual material, dissertations – studies, photographs, medals and various publications. His manuscripts, both scores and texts, as well as part of the music programmes collection* are now available online.

The musical manuscripts include works, sketches and arrangements classified in chronological order. The manuscript texts are also classified in chronological order according to their type, and are divided in four major thematic categories: Correspondence*, Political, Cultural and Various Texts.

Metadata translation: Gail Holst-Warhaft

*  According to the Composer, the musical compositions, sketches, notes, references and generally the material that has not been presented in concerts or has not been released on record, is a merely archival material and does not have the approval of the Composer to undergo any kind of editing in order to be presented or published in the future.

**  Due to intellectual property laws only the metadata of the correspondence and the music programme collections are available online . Access is available only within the premises of the Library.